Regulamin Sali zabaw

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Sali Zabaw Madagaskar. Wejście na teren Sali Zabaw Madagaskar jest równoznaczne z jego akceptacją.
 2. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku 0-12 lat
 3. Dzieci korzystają z Sali Zabaw pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna, w trakcie zabawy pozostają pod jego opieką
 4. Opiekunowie pozostawiający dziecko na Sali Zabaw zobowiązani są powiadomić o tym pracownika Sali i uzupełnić stosowne oświadczenie wraz z danymi kontaktowymi.
 5. Wejście na Salę Zabaw i jej opuszczenie przez dziecko możliwe jest wyłącznie w obecności pełnoletniego opiekuna
 6. Właściciel Sali Zabaw Madagaskar nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem przez dzieci i ich opiekunów z Sali Zabaw , chyba że takie szkody powstały z jego winy. Nie ponosi także odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z Sali Zabaw niezgodny z regulaminem oraz powszechnie przyjętymi regułami bezpieczeństwa.
 7. Wszelkie wypadki oraz zdarzenia losowe mające miejsce na terenie Sali Zabaw Madagaskar należy bezzwłocznie zgłosić w formie pisemnej wraz z opinią lekarską w Sali Zabaw.
 8. Ceny biletów za wstęp określa cennik. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi, upoważnia do jednorazowego wstępu na Salę Zabaw.
 9. Sala Zabaw Madagaskar czynna jest od poniedziałki do soboty w godz. 9.00-20.30 oraz w niedziele w godzinach 10.00-20.00. Prowadzący Salę Zabaw Madagaskar zastrzega sobie prawo do zamknięcia Sali Zabaw, po wcześniejszym podaniu informacji na stronie salamadagaskr.pl.
 10. Prowadzący Salę Zabaw Madagaskar zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Sale Zabaw w przypadku nadmiernej liczby osób przebywającej w danej chwili na terenie Sali.
 11. Dzieci korzystają z Sali zabaw w skarpetkach. Opiekunowie na terenie kawiarni mogą przebywać w obuwiu, w przypadku wejścia na Salę Zabaw proszeni są o zdjęcie obuwia lub założenie ochraniaczy.
 12.  Ze względów bezpieczeństwa podczas zabawy dzieci nie powinny mieć okularów, zegarków, łańcuszków lub jakichkolwiek ostrych lub niebezpiecznych przedmiotów.
 13. Obowiązuje zakaz wnoszenia napojów oraz jedzenia z zewnątrz.
 14. Zakupione na Sali Zabaw napoje oraz jedzenie mogą być spożywane wyłącznie przy przeznaczonych do tego stolikach.
 15. Na Sali Zabaw Madagaskar obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Na terenie Sali Zabaw nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 16. Wprowadzanie zwierząt na Salę Zabaw jest zabronione
 17. Sala Zabaw Madagaskar nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione bądź pozostawione.
 18. Za zniszczenie lub uszkodzenie przez dziecko zabawek lub urządzeń Sali Zabaw odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.
 19. Pracownicy Sali Zabaw Madagaskar mogą poprosić o opuszczenie Sali Zabaw osobę korzystającą z Sali Zabaw w sposób niezgodny z regulaminem .
 20. Ze względów bezpieczeństwa Sala Zabaw Madagaskar objęta jest monitoringiem.

Zobacz ofertę naszej sali zabaw!

Oferta sali